Kundtjänst: 0770 455 688 (10.00 - 15.00 vardagar, helger stängt) - E-post: servicecenter@eurotoys.dk

Frågor och svar om Intex metal frame pool

Samma grundregler och frågor om Intex Metal frame Pool gäller som för Intex Easy set pooler förutom uppgifterna nedan. Vi rekommenderar därför att ni läser om Intex Easy set pooler här först.

FAQ om Intex Metall Frame pool

Fråga – “Finns det reservdelar och ramdelar tillgängliga att köpa?”

Svar – Ja. Alla delar till rambassängerna kan köpas. 

Fråga – “Kan sand användas för att jämföra marken vid poolen?”

Svar – Nej. Sand har en tendens att flytta på sig och / eller sjunka, vilket leder till att poolen kommer att luta åt sidan och skapar tryck på poolramen. Poolens ben kommer också att sjunka ner i sanden och poolen blir därigenom instabil och eventuellt kollapsar och kan orsaka personskador eller egendomsskada.

Fråga –Varför lutar poolramen inåt efter monteringen?”

Svar – När poolramen är helt monterad, lutar poolens sidoväggar och ramkonstruktion inåt, det ska vara så. Se bara till att det inte finns några “rynkor” på poolens golv och att du har dragit sidostödets botten bort från linern för att göra remmarna strama. Allt eftersom poolen fylls med vatten kommer poolens sidor och ram långsamt att röra sig utåt till där poolens sidor och ramar är vertikala. Bli inte bekymrad om sidorna rör sig längre inåt i början när du fyller poolen, det är helt normalt. Vattentrycket som kommer att skjuta ut poolsidorna som det ska vara när poolen är fylld.

Fråga – “Vilka är fördelarna med just en Metal Frame Pool?”

Svar –
1. Ny silverpulverbelagd stålram och grå pool liner ser riktigt bra ut. 
2. Ny enkla låsfjäderstift gör installationen enkel. 
3. Unik ultra ram design är starkare än traditionella ramar. 
4. En större “fot” på ramarna minskar risken för att en fot sjunker ner i marken.

Fråga – “Poolen börjar luta även fast jag redan har ställt upp den på jämn mark?”

Svar – Nej. Marken är inte helt jämn eller så har ramen sjunkit ner i jorden eller sanden. Om det här är det enda området där poolen kan ställas upp måste kanske ett underarbete göras. Om det är endast poolramen som sjunkit ner kan du kan använda dig av en bit tryckbehandlat trä eller betongsten, storlek 15 “x 15” x 1,2 “under varje benstöd.

Fråga – “Vad är det viktigaste jag behöver veta innan jag fyller upp poolen?”

Svar – Se till att göra remmarna spända med hjälp av stödbenen och se till att ingen pool liner ligger klämd på något sätt. remmarna spända.

Fråga – Hur högt kan jag fylla poolen?

Svar- Upp till fyllningslinjen, som är ca 90% av poolen. Se efter i din bruksanvisning om du är osäker.

Fråga-I vilken ordning ska poolen sättas ihop?”

Svar – Det är bra om man är två vuxna. Sätt fast sidostöden i hörnen först och fortsätt sedan att sätt fast sidostöden en sida i taget.

Fråga – “Är extra låsstift inkluderade om jag förlorar några?”

Svar – Ja, 2 extra stift ingår.