Kundtjänst: 0770 455 688 (10.00 - 15.00 vardagar, helger stängt) - E-post: servicecenter@eurotoys.dk

Frågor och Svar om Intex saltvattens system

Fråga –Behöver jag använda andra kemikalier i poolen förutom salt?”

Svar – Vad händer om jag har i andra kemikalier i poolen? Du kanske vill lägga till andra kemikalier i ditt poolvatten ? Allt vatten skiljer sig åt beroende på vart du bor. Du kanske har för “hårt vatten” och vill att att ditt vatten ska bli “mjukare”. Det går bra, men i många fall behövs inga ytterligare kemikalier. 

Om du lägger till andra kemikalier i vattnet kommer det inte att påverka saltet i din pool.

Fråga –Jag har en liten pool, kan jag fortfarande använda saltvattensystem?

Svar- Saltvattensystemet kan användas med små pooler så länge som flödeshastigheten för filterpumpen uppfyller den minsta flödeshastigheten som visas i manualen. Följ instruktionerna i bruksanvisningen för att beräkna den ursprungliga mängden salt och driftstimmar för små pooler. Kontrollera alltid klornivån i vattnet innan du går ner poolen med testremsorna som ingår.

Fråga – “Vad betyder kod 93?”

Svar – Koden “93” visas när den programmerade “loopen” är klar och indikerar att systemet är i standby / strömsparläge. Om du vill avbryta den programmerade “loopen” och starta systemet igen, kan du helt enkelt ställa in driftstiden enligt manualen och systemet startar om, eller vänta i 24 timmar för att systemet automatiskt startar om och är på enligt programmet ni valt.

Fråga – “Hur mycket salt ska användas för mitt saltvatten system?”

Svar – 3 kg per 1 000 liter vatten. Denna nivå är en tiondel av saltnivån i havet, så du kommer inte se, smaka eller känna saltet i din pool. Tänk på att även om vatten avdunstar och du fyller på vatten avdunstar inte salt. Så om du har rätt saltnivå i din pool, behöver du aldrig fylla på med mer. Fyll bara på med vatten när det avdunstar, och saltnivån kommer att förbli desamma. 

Fråga – “Hur lång tid tar det för Saltvatten-Systemet att få bort det “gröna” vattnet i poolen?”

Svar- INTEX saltvattensystem arbetar väldigt snabbt och börjar omedelbart att eliminera bakterier och alger från poolvattnet. Men den exakta tiden som behövs för att förvandla smutsigt poolvatten till rent och klart poolvatten beror på flera faktorer. Hur smutsigt var poolvattnet när reningen började ? Vad är storleken på poolen ? Hur varmt är det ute ? 
Normalt kommer saltvattensystemet att rena ditt vatten på 5 dagar. Om poolen fortfarande är “grön” efter 5 dagar, se efter vad klorkoncentrationen i poolvattnet är, öka driftstimmarna eller byt poolvattnet om det behövs.

Fråga – “Hur ofta ska saltvatten systemet vara på ?”

Svar- Saltvattensystemet ska köras varje dag, precis som filterpumpen ska köras varje dag. Den tid som saltvattensystemet ska köras beror på dina lokala förhållanden som temperatur, regn, storlek på poolen och hur många som badar. Se användarhandboken för just din poolmodell.

Fråga – “Om saltvattensystemet körs för länge, klorerar det över i poolen då?”

Svar – Det är möjligt att köra systemet under en längre tid än vad som är nödvändigt. Men eftersom klor är instabilt och försvinner över tiden på grund av UV-ljus om du råkar köra ditt saltvatten system för länge kan du, dagen efter, ha systemet påslaget under en kortare. Det bästa sättet att bestämma den optimala tiden att ha på ditt system är att experimentera med olika tider och testa mängden klor i din pool med hjälp av provremsorna från INTEX.

Fråga – “Finns INTEX saltvattensystem för olika storlekar av pooler?”

svar – INTEX saltvattensystem fungerar för alla överliggande pooler så länge som pumpen uppfyller minimikravet för flödeshastighet. Eftersom driftscykeln kan ställas in för olika driftstimmar varje dag, fungerar systemet med alla poolstorlekar under praktiskt taget alla driftsförhållanden.  Dessutom levereras INTEX saltvattensystem med slangadaptrar, så att de kan användas med alla slangar och beslag av standardstorlek.

Fråga – “Är det säkert att simma i poolen medan saltvattensystemet fungerar?”

Svar – Låt saltvattensystemet vara avstängt när poolen används.

Fråga – “Vad ska jag göra om kod 90 visas?”

Svar- Det finns flera saker du behöver kontrollera och göra: 
Se till att poolpumpen är igång. 
Se till att ventilerna på poolen (om det finns någon) öppnas. 
Se till att filtret och pumpen är ren från skräp och smuts. 
Se till att flödesgivaren är ren. Se användarhandboken. 
Lufta pumpen i cirkulationsledningsslangen. 
Kontrollera vattnet går i rätt riktning, vänd på slangarna om dom är felaktigt anslutna. 
Kontrollera om flödesgivaren är lös eller inte korrekt ansluten.
Om kod 90 fortfarande visas trots ovanstående kan det vara fel på flödessensorn. OBS! Slå alltid av strömmen och dra ur nätsladden före rengöring och service.

Fråga – “Vad betyder kod “88”? Vad ska jag göra om kod “88” / “00” visas?”

Svar – Kod “88” finnsi modell 56601 och 56611 Intex Saltvatten System / Combo, och kod “00” finns i modell 54601 och 54611 Intex Saltvatten System med kopparionisering / Combo. Detta anger att saltvattensystemet är redo att programmeras. Ange bara önskade dom dagliga driftstimmarna som du vill ha enligt bruksanvisningen och systemet sätter sedan igång.

Fråga- “Kan jag anpassa en äldre Intex Filter Pump till ett Intex Saltvatten System?” 

Svar – Ja. Intex Saltvatten Systems levereras med standardslangar och adaptrar som gör att du kan anpassa ditt saltvattensystem till din filterpump. Viktigt! Se till att du har rätt vattenflöde på din filterpump, annars fungerar inte systemet.

Fråga –förhindrar Saltvattensystemet att alger och bakterier bildas på botten och på sidorna av poolen?” 

Svar – Ja

Fråga – “När vi busar och badar så försvinner vatten ur poolen, hur vet jag hur mycket salt som ska ersättas? Vad händer om jag häller i för mycket salt?”

Svar – Mängden salt du behöver lägga till i din pool beror på hur mycket poolvatten som har försvunnit. OBS! Tänk på att avdunstat vatten är inte samma sak som “urplaskat” vatten. Har vattnet försvunnit p.g.a avdunstning ska inget salt tillsättas. Salthalten ska vara 3 kg per 1000 liter. Eftersom saltsättningen kan vara svårt att bedöma, är det bästa sättet att använda testremsor.

Fråga –Varför ska jag använda ett INTEX Saltvatten System?

Svar – INTEX saltvattensystem ger dig ett antal viktiga fördelar: 

1.Du behöver du inte använda traditionellt klorklorid. Traditionellt förpackat klor kan vara farligt om du använder det fel. INTEX Saltvatten System tar bort det problemet genom att använda salt, en naturlig substans, för att skapa klor i vattnet. 

2. Saltnivån i poolvattnet är så låg att det inte är märkbart. Det finns ingen salt smak, lukt eller grumlighet i vattnet. Det finns emellertid tillräckligt med salt i vattnet för att ge mjukgörande effekt, precis som husägare ofta lägger salt till vattnet i sina hem via vattenmjukgörare för att tillverka mjukt vatten.

3. Klor måste tillsättas till poolvattnet ofta eftersom det ständigt försämras och försvinner av solljuset och när poolen används. Det kan bli kostsamt om poolen används mycket.

4. Saltet blandas med vattnet “1” gång och behöver inte bytas ut. Varje gång saltet passerar genom INTEX saltvattensystemets elektrolytceller, återaktiveras det till naturligt klor, vilket tar hand om bakterier och alger varje gång det passerar genom elektrolytcellen.

Fråga – “Vilken typ av service behövs för att Saltvattensystemet ska fungera som bäst?”

Svar – saltvattensystemet är konstruerade för att fungera med ett minimum av underhåll, men vissa saker är nödvändiga för att systemet ska vara på topp: 
a). Kontrollera och rengör filtret i filterpumpen regelbundet, byt ut det vid behov. 
b). Kontrollera elektrolytcellen och cell-locket varje månad. Du kan göra rent med vanlig ättika. Se användarhandboken för rengöring av celler. Om ditt område har “hårt vatten” kan du behöva göra dessa kontroller oftare.
c). Kontrollera och rengör flödesgivaren regelbundet. 
d). Se till att balansen i vattnet är bra, speciellt pH och total alkalinitet. 

Fråga –Hur ökar jag klorproduktionen?”

Svar – Klortillverkningen kan ökas genom att 
a) Öka saltvattensystemets driftstid per dag. 
b) Öka salthalten i poolvattnet eller i saltvattentanken (beroende på vilket saltvattensystem som används) till lämplig nivå. Testa saltnivån med ett saltvatten Test, och justera vid behov. 
c.) Ta bort inspektionslocket och rengör den om det behövs.

Fråga – “Kan Intex Saltvatten Systemet var igång med pool-lock på?”

Svar – Ja. Men för att se till att det inte finns något som stoppar vattenflödet till pumpen, skimmer eller saltvatten systemet, är det en bra idé att visuellt kontrollera poolen innan du slår på någon utrustning, inklusive saltvattensystemet.

Fråga –Kan Intex saltvattensystemet ta bort smuts från botten av poolen?”

Svar- Nej. Intex saltvattensystem är till för för att rengöra poolvatten, inget annat, det gäller även filterpumpen som är till för bottensmuts i poolen. För att får bort smuts från botten av poolen måste en pooldammsugare användas.

Fråga –Vad betyder kod 90?”

Svar – Om alarmkod 90 visas på din LED-skärm betyder detta att flödesgivaren har upptäckt lågt vattenflöde eller till och med inget vattenflöde i enheten.

Fråga – “Vad betyder kod 91?”

Svar – Om alarmkod 91 visas på din LED-skärm betyder detta att en låg saltnivå har upptäckts.

Fråga – “Hur påverkar saltet min pool liner?”

Svar – Saltet har ingen påverkan på din pool liner eller poolen överhuvudtaget. Inga slitage

Fråga – “Ska jag hälla salt i poolen eller pumpen?”

Svar – Salt tillsätts direkt till poolvattnet med 3 kg per 1 000 liter vatten. Salt köps i 10 till 30 kg påsar, och kan köpas i många vanliga butiker. OBS! Använd inte jodiserat salt. Se användarhandboken. Se till att blanda saltet ordentligt.

Fråga – “Behöver saltvattensystemet något filter som pumpen gör?”

Svar – Nej. Den enda delen man byter ut i saltvattensystemen är elektrolytcellen. Cellens livslängd varierar beroende på vattenförhållanden, poolanvändning och hur mycket systemet är i drift. INTEX-saltvattensystemen är utrustade med en självrengörande enhet för att maximera elektrolytcellens livslängd. Rutinunderhåll (som beskrivs i användarhandboken) förlänger vidare elektrolytcellens livslängd.

Fråga – “Varför syns det inget på LED-skärmen? Den är “svart” ? Vad ska jag göra?”

Svar – Det kan finnas några orsaker till att displayen är släckt: 
a) Systemet är i energisparläge. Tryck antingen på upplåsnings- / låsknappen för att visa den senaste LED-koden. 
b) Det finns inte någon strömförsörjning. Kontrollera om nätsladden är lös eller ordentligt ansluten. Dra ur nätsladden, vänta några sekunder och sätt in den igen. 
c) Om det inte finns något problem med strömförsörjningen kan det vara ett fabrikationsfel.

Fråga – “Jag har en kombination av saltvatten / filterpump (kombinationsenhet), kan jag bara köra filterpumpen efter att saltsystemet är klart utan att återställa eller radera saltsystemets programmerade timer?”

Svar – Nej. Om det finns behov av att endast köra filterpumpen längre efter att systemet har avslutat sitt arbete, är det enda sättet att slå på huvudströmbrytaren OFF & ON och pumpen startar. Detta kommer att radera det automatiska timerprogrammet i minnet för den dagliga klorproduktionen.

Fråga – “Vad är den egentligen som händer i ett saltvattensystem, den kemiska processen, hur fungerar det?”

Svar – Det är enklare än vad du tror. Salt och vatten kombineras med en låg spänning i saltvattensystemet för att producera natriumhydroxid som omvandlas till hypoklorsyra. Ljus, i form av solljus, omvandlar hypoklorsyra till saltsyra, som sedan återgår tillbaka till salt och vatten. När koppar och HClO (Hypochloric acid) / ClO- släpps ut i vattnet är dessa positiva ytaktiva joner en potent biocid. Själva rengöringen av vattnet sker när de positivt laddade kopparjonerna bildar elektrostatiska bindningar på negativt laddade områden av mikroorganism-cellväggarna. Denna process innebär att bakterier och alger i poolvattnet kontinuerligt produceras i saltvattensystemet och vid återanvändning återgår tillbaka till vanligt, naturligt, salt och vatten i en pågående cykel/loop. Även om vattnet i din pool avdunstar är det bara vattnet som försvinner. Saltet finns kvar i din pool. Så ibland måste du fylla på vatten men inte salt. 

Fråga – “Vad betyder kod 93?”

Svar – Koden “93” visas när den programmerade cykeln/loopen slutar och indikerar att systemet är i standby / strömsparläge. Om du vill avbryta den programmerade cykeln och starta systemet, kan du helt enkelt ställa in driftstiden enligt manualen och systemet kommer att börja om, eller vänta i 24 timmar, så kommer systemet automatiskt att starta den dagliga körcykel.

Fråga – “Vad händer om råkar svälja saltvatten av misstag?” Är det skadligt på något sätt?”

Svar – Nej. Saltvattnet är inte farligt på något sätt. Att svälja små mängder saltvatten är nog inte så gott och rekommenderas inte.

Fråga – “Kan jag stoppa timern eller ändra starttiden?”

Svar – Ja, du kan stoppa timern genom att stänga av saltsystemet och rensa minnet. Daglig starttid kan också ändras när du ändra starttiden manuellt. Se användarhandboken för mer information.

Fråga –Vad betyder FP i displayen?”

Svar – FP står för filterpump. Om koden FP visas på din LED-skärm betyder det att ENDAST pumpen går utan saltvattensystemet. Normalt, om du trycker och håller in båda “tiderna” och håller in knapparna i 5 sekunder hörs ett “pip” och “FP” visas. Om du håller in knapparna kommer LED-displayen att återgå till den första starttiden och saltvattensystemets timer startar igen.

Fråga – “Varför finns det små bubblor i vattnet när saltvattensystemet körs?”

Svar – När den kemiska processen äger rum i elektrolytcellen, släpps små mängder gaser ut, såsom syre och väte, i vattnet. Detta är helt säkert och normalt.

Fråga – “Varför har saltvattens systemet ändrat namn från klorgenerator till “Saltvatten System”? Är det samma produkt?”

Svar – Ja, det är samma produkt. “Saltvatten System” beskriver tydligare fördelarna med produkten och tar bort eventuell frågetecken om vad det egentligen är.

Fråga – “Hur fungerar timern?”

Svar – Timern fungerar helt automatiskt. Efter att starttiden är inställd sätter systemet automatiskt på sig i 24 timmar (från starttid) för att rena och leverera klor.

Fråga – “Vad betyder kod “94”? Vad ska jag göra om kod 94 visas?”

Svar – Koden “94” betyder att ingen starttid är inmatad, lås upp enheten och ställ in önskad starttid så börjar systemet fungera.

Fråga – “Jag vill bara använda filterpumpen, inte saltvatten systemet, går det?”

Svar – Ja. Håll både “upp och ned”- knapparna intryckta i 5 sekunder tills du hör en “pip” och LED-displayen visar “FP”. Pumpen kommer då att fungera utan saltvattensystemet.

Fråga – “Varför hittar jag vita “flingor” i poolvattnet?”

Svar – Det finns för mycket kalcium poolvattnet. Tömma ca 20-25% av poolvattnet och fyll på med nytt vatten för att minska kalciumhalten i poolvattnet. Rengör elektrolytcellen om det behövs.

Fråga – “Hur blir egentligen salt till klor i poolen? Hur fungerar det?”

Svar – Salt i sig genererar inte klor i ditt poolvatten. Det är kombinationen av saltet i vattnet plus den låga elektriska strömmen som äger rum i elektrolytcellen i saltvattensystemet som producerar klor som gör rent ditt poolvatten.

Fråga – “Hur kan jag testa den kemiska balansen i min pool?”

Svar – Köp och använd INTEX 3-WAY testremsor. 3-vägs testremsor kan testa “Free kloriner”, “pH” och “Total Alkalinity” samtidigt.

Fråga – Kommer saltet att producera något skadligt ämne om jag använder systemet under lång tid?”

Svar – Nej. Salt är en naturlig produkt och det kommer inte att producera några biprodukter, oavsett hur länge du använder salt som rening. Faktum är att salt är mycket säkrare och tillförlitligare en vanlig klordosering.
Dessutom är saltnivån i ditt poolvatten så låg att vattnet i din pool rent tekniskt anses vara färskvatten.

Fråga – “Innehåller “Sand Filter Pump & Saltvatten-System” slangar och andra tillbehör för att ansluta en INTEX-pool?”

Svar – Ja. Den innehåller två slangar med en diameter av 38 mm, två plungerventiler och två adaptrar “B” för att passa mindre storlekar med 32 mm slangkopplingar. OBS! alla tillbehör som följer med passar endast Intex pooler.

Fråga – “Hur kontrollerar jag om tryckmätaren är trasig?”

Svar – Tryckmätaren ska falla till noll “0” när motorn är avstängd.

Fråga – “Kommer Intex saltvattensystemet att fungera även om jag har hårt vatten?”

Svar – Ja, Intex Saltvatten-System fungerar med alla typer av vatten.