Kundtjänst: 0770 455 688 (10.00 - 15.00 vardagar, helger stängt) - E-post: servicecenter@eurotoys.dk

Frågor och svar om Intex sandfilterpumpar

Fråga – “Hur mycket sand kräver INTEX Sand Filterpumpar?”

Svar – Titta i din bruksanvisning för mer information. 

Fråga – “Sandfiltret gör inte rent vattnet ordentligt, vattnet är fortfarande grumligt?”

Svar – Små partiklar som döda alger är ibland för små för att sanden ska kunna ta bort dessa. Cellulosafiber kan användas för att förbättra filtereffektiviteten, följ Cellulose Fibers anvisningar. Se också till att göra backspoolning av systemet varje vecka, eftersom det hjälper till att rengöra sanden och hålla systemet effektivt.

Fråga – “Vad ska jag göra när vatten läcker ur förfiltret?”

Svar – Öppna förfiltret, ta bort o-ringen och lägg på lite vaselin över o-ringen eller byt ut o-ringen mot en ny o-ring. OBS! Se till att locket sitter fast ordentligt (Locket får endast skruvas på med handkraft, ej med verktyg)

Fråga – “Kan jag använda lekplats-sand eller sand från stranden i min sandfilterpump?”

Svar – Nej. Denna typ av sand innehåller “naturlig smuts och föroreningar och har dessutom inte rätt storlek på kornen.  Du måste köpa den rekommenderade typen av sand för sandfiltret. Sanden kan du köpa på dom större köpcentra som finns i Sverige.  Användning av felaktig typ av sand kommer att orsaka fel på systemet och garantin upphör att gälla.

Fråga –Vad är fördelen med att använda en sandfilterpump jämfört med en vanlig filterpump?”

Svar – En sandfilterpump kräver mindre rengöring och underhåll jämfört med filterpumpar och är mer kostnadseffektivt. Medan filterpumpar måste bytas ungefär varannan vecka måste sanden i INTEX Sandfilter bytas ut en gång vart femte år.

Fråga –Vilken storlek och typ av simbassänger är sandfilterpumpsystemet lämpligt för?”

Svar – Sandfilterpumpsystem är lämpligt för pooler över marken med en vattenvolym upp till 94.625 liter.

Fråga – “Varför är det nödvändigt att “Backspolning” av sandfiltret direkt efter installation och hur länge jag ska “backspola?””

Svar – Egentligen ska du inte behöva “backspola” sandfilterpumpen när du börja använda den men vi rekommenderar att du gör det. Transporten och alla ställen pumpen passerar kan dock göra att partiklar följer med i sandtanken och lämnar olika typer av kemiska föroreningar. Backspola systemet tills rent vatten syns genom siktglaset, det tar ca 3 minuter innan processen är klar.

Fråga – Min sandfilterpump klarar inte av att leverera fint vattnet ordentligt, har jag rätt storlek på pump för min pool?

Svar – Det tar ca 8 timmar innan en sandfilterpump hinner rena allt vatten i poolen. Om du har en underdimensionerad sandpump klarar inte pumpen av att rena all smuts som kommer i vattnet vid bad. kan inte följa med smuts och organiskt material som införs i poolen. 

Fråga – “Hur fungerar ett sandfilter system?”

Svar – Vattnet från poolen strömmar genom förfilteret, upp genom reglerventilen, ner genom sandfiltermediet, upp genom stigröret i mitten och ut genom reglerventilen tillbaka till poolen. Partiklar och föroreningar i poolvattnet tas omhand i sanden och rent vatten går tillbaka till poolen.

Fråga –Hur tar jag bort smuts och annat som åker runt på vattenytan?”

Svar- Dessa partiklar ska / kan inte fångas i sandreningen utan fortsätt att cirkuleras i poolen vilket ger vattnet ett grumligt utseende och sänker klarheten i vattnet. Detta problem kommer oftare i utomhuspooler på grund av vind och regn. Poolvattnet “samlar på sig” skräp som damm, alger, sporer, insekter, jord och pollen. För att få bort detta är flockningsmedel nödvändig. Detta är en kemikalie som hälls i poolvattnet och får partiklarna att samlas för att bilda större grupper av smuts som blir stora nog för att fångas av filtret och avlägsnas från vattnet. Det bör betonas att flockningsmedel måste användas i rekommenderad dosering. Detta uppnås bäst med hjälp av en doseringspump. Leverantörens instruktioner måste följas. Överflockning kan resultera i grumligt vatten, eftersom flocken inte har något att binda sig till.

Fråga – “Hur ofta ska jag byta sand i mitt filter?”

Svar- Under normala förhållanden bör sanden bytas mellaan 4 till 5 år.  Om du är dålig på att underhålla din pool kan sanden behövas bytas mellan 2-3 år.

Fråga – “Vad är garantiperioden för ett INTEX-sandfilterpumpsystem?”

Svar – Den har en garanti om två (2) år från dagen för det första köpet. Behåll ditt kvitto och användarhandboken, eftersom ett inköpsbevis krävs för att garantin ska gälla.

Fråga – Vilken typ och storlek på sandkorn ska jag använda med INTEX Sandfilterpump?

Svar – Den vanligaste sandstorleken på sandkorn som används är 0,45 till 0,85 mm med en enhetlighetskoefficient mindre än 1,75. Alltför för finkornig sandkvalitet kommer täppa till systemet, och för mjuk av en sand kommer att bryta upp och också orsaka att sandpumpen inte kan leverera.

Fråga – “Vad ska jag göra om jag får sand i poolen?”

Svar – Du har fel sandstorlek på dina “sandkorn”. Sand som är för fin passerar genom sandfiltret. Se till att endast sanden är emellan 0,45 till 0,85 mm. Byt ut sanden med rätt typ, storlek och mängd. Vi hänvisar till användarhandbok för detaljer.